Medi-Mental

Lotta Mankonen

Psykoterapia

KAARINA

Ajanvaraus ja lisätiedot lotta.mankonen(a)medimental.fi

Psykoterapiavastaanotto jatkuu Kaarinassa koronakauden jälkeen lähivastaanottona ja tällä hetkellä toteutuu videovälitteisesti.

KOKO SUOMI

Voit käydä videovastaanotoillani asuessasi missä kunnassa tahansa.

Kysy vapaata paikkaa, jos olet hakemassa Kela-kuntoutuspsykoterapiaan.

Vastaaotot koronakauden aikana turvallisesti videovälitteisenä psykoterapiana.

Yrityskoulutus, coaching ja työnohjaus (yritykset, yhteisöt, yhdistykset)

Työhyvinvoinnin  ja terveyden edistämisen koulutukset (koulutukset ryhmille ja yksilövalmennus)

Ratkaisukeskeinen coach (yksilöohjausta mm. johtamis- ja esimiestyön sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille)

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (yksilö- tai pienryhmäohjausta: sote-alan potilas- ja asiakastyötä tekeville ammattilaisille)

Paikkakunnat: Turku ja Kaarina (sopimuksen mukaan muut paikkakunnat)                Lisätiedot: lotta.mankonen(a)medimental.fi tai jättämällä soittopyyntö

Koulutus- ja työkokemustaustani

Koulutus

 • Psykoterapeutti, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
  • Kela-oikeudet:
   • Yksilöpsykoterapia
   • Vanhempien ohjaus
   • Valvira-rekisteröintinumero: 40001571583
 • Valtiotieteiden maisteri, sosiologi, Turun yliopisto
 • Sosiaalitieteiden, terveydenhoidon ja sairaanhoidon opettaja, ammatillinen opettaja
 • Neuropsykiatrinen valmentaja (koulutuksessa)
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET (painopistealueet: henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen)
 • Opetushallinnon tutkinto
 • Terveydenhoitaja
 • Sairaanhoitaja – erikoisala leikkaus-anestesiahoito
 • Ylioppilastutkinto
 • Lisäkoulutuksia mm. painonhallintaryhmien ohjaaja, terveysliikunnan opettajien valmennusohjelma sekä valmentamiseen, työhyvinvointiin, didaktiikkaan, terveyspedagogiikkaan, työsuojeluun, työturvallisuuteen, tietoiseen läsnäoloon ja johtamiseen liittyviä kursseja ja koulutuksia. 

Työkokemus

 • Psykoterapia ja mielenterveystyö
 • Opetus ja koulutus (terveys- ja sosiaaliala), korkeakoulut ja vapaa sivistystyö
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Suunnittelu- ja kehittämistyö
 • Monipuolinen työkokemustausta sairaaloista, avoterveydenhuollosta ja sosiaalialan hoitolaitoksista
 • Yrittäjä

Työskentelymenetelmistä ja -filosofiasta

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen (niin psykoterapiassa, kouluttamisessa, terveyden edistämisessä, coachauksessa kuin työnohjauksessakin).

Etsimme yhdessä voimavaroja, ja lähdemme kehittämään taitoja asikaslähtöisesti, asiakkaan toiveita kuunnellen ja kunnioittaen! Tästä johtuen jokaisesta työskentelyprosessista tulee hyvin yksilöllinen.

Työskentelemme tulevaisuuspainotteisesti, ja pyrimme etsimään elementtejä, jotka auttavat näkemään tulevaisuuden valoisampana ja myönteisempänä mahdollisuutena – kuitenkaan vaikeaa tai jopa traumaattista menneisyyttä ohittamatta. Kyse on ensisijassa uusien taitojen oppimisesta, omien vahvuuksiesi hyödyntämisestä ja uudenlaisten näkökulmien etsimisestä

Näen ihmisen kokonaisvaltaisesti eli holistisesti, jolloin eri osa-alueet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Pyrimme parantamaan toimintakykyä sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueita vahvistaen. Tässä hyödynnän monipuolista terveys-, sosiaali-, käyttäytymis- ja lääketieteen asiantuntemustani sekä työkokemustani.

Kokonaisterveyden ja toimintakyvyn kohentuessa sekä arjen sujuvoituessa ja rytmittyessä yleensä voimavarat lisääntyvät, ja ”kestävyys” työskennellä myös vaikeiden asioiden, tunteiden ja ongelmien parissa lisääntyy

Annan muutokselle ja ihmisenä kasvamiselle riittävästi aikaa. Yleensä rauhallisesti ja pienin askelin omaksuttu taito johtaa pysyvämpään muutokseen. Etsimme juuri itselle sopivia tapoja toteuttaa muutos.  Erehtyminen ja ”repsahtaminen” ovat usein osa taitojen oppimisprosessia, joten niistä ei kannata syyllistää itseään. 

Ryhmätyöskentelyssä hyödynnän vertaistukea ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä.

Psykoterapiassa omainen voi tulla mukaan ”tsemppaustiimiin” ja toisinaan  mukaan vastaanotolle, mikäli asiakas itse niin toivoo. 

Hyödynnän asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi seuraavia menetelmiä:

 • Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä
 • Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä
 • Luovia elementtejä, kuten kuvallisen ilmaisun tuotoksia, valokuvia ja narratiivista kirjoittamista. 
 • Psykoedukaatiota
 • Terveyspedagogisia menetelmiä
 • Toiminnallisuutta, autenttisia (aitoja) ympäristöjä ja ilmiöoppimista
 • Rentoutusharjoituksia ja tietoisuustaitojen harjoittelua
 • Toiminnaohjaustaitojen harjoittelua ja arjessa selviytymisen käytäntöjen opettelua
 • Elämänfilosofista tai sosiologista pohdintaa
 • Tunnetaitojen vahvistamista mm. korjaavien kokemusten avulla

Kerron tarvittaessa lisää vastaanotolla, ja kaikki kysymykset ovat hyviä kysymyksiä.

Mielenkiintoni kohteita

 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • neuropsykiatriset häiriöt
 • elintapamuutosprosessi, kokonaisterveyden edistäminen
 • painonhallinta ja bulimia
 • ammatinvalinta, ammatinvaihdon tarve ja uraohjaus
 • opiskeluun liittyvät ongelmat
 • fyysiseen sairastumiseen sopeutuminen
 • elämäntilanteiden muutokset (vanhemmuudessa ja kasvatuksessa tukeminen, eläkkeelle siirtymiseen sopeutuminen)
 • arvomaailman ja tulevaisuuden hahmottelu
 • opiskeluun liittyvä stressioireilu
 • työssäjaksaminen, työhyvinvointi
 • elämänfilosofinen ja yhteiskuntafilosofinen pohdinta 
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • vaikeat elämäntilanteet
 • itsetunto-ongelmat ja itsetunnon vahvistaminen
 • paniikkihäiriö
 • fobiat ja altistushoidot
 • skitsofrenia (vain hoitotasapainossa ja psykiatrin hoito-/lääkitysseurannassa olevat asiakkaat)
 • skitsoaffektiivinen häiriö (vain e.m. seurannassa olevat asiakkaat)
 • kaksisuuntainen mielialanhäiriö (vain e.m. seurannassa olevat asiakkaat)
 • Voimauttava lyhytterapia tai pidempi kela-psykoterapia

• Kaarina • Turku • Parainen • Lieto • Raisio • Paimio • Y-tunnus 2299083-4 • Yrityksen kotipaikka Kaarina • mobile 045 783 160 20 (soittopyyntö) • Postiosoite lotta.mankonen@medimental.fi • Käyntiosoite Yliopistonkatu 24 – 26, Turku

Hinnoittelu ja peruutusehdot: psykoterapia 100 €/45 min., 133 €/60 min., 200 € / 90 min. Kela-korvaus kuntoutuspsykoterapiassa: 57,60 €/45 min. ja 115,20 €/ 90 min. Peruutukset viimeistään 48 tuntia ennen vastaanottoaikaa (kela-asiakkaat 24 t ennen). Peruuttamattomista ajoista laskutetaan normaali taksa. Kela ei korvaa tutustumiskäyntejä eikä omaa osuuttaan peruuttamattomista kela-käynneistä. Sekä palveluntuottaja että asiakas pyrkivät ilmoittamaan tulevista muutoksista kuitenkin jo välittömästi ne tietäessään (sairasloma, loma, matkat, täydennyskoulus jne.). Työnohjaus, coaching ja tilauskoulutukset: Kysy tarjousta sähköpostitse! Edellä olevat hinnoittelutiedot eivät koske Mehiläinen Oy:n vastaanottoa.

Kategoria(t): Etusivu Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.