Medi-Mental

Lotta Mankonen

Psykoterapia

Ajanvaraus ja lisätiedot: lotta.mankonen(a)medimental.fi

Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia:

Tällä hetkellä en voi ottaa uusia asiakkaita.

Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tarvitset psykiatrilta lähetteen eli B-lausunnon. Tarkemmat ohjeet löytyvät: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

Lyhytpsykoterapiaan voit hakeutua ilman psykiatrin lähetettä (B-lausuntoa). Kysy vapaita aikoja sähköpostitse.

Voit hakeutua psykoterapiaan myös vakuutusyhtiön kustantamana.

Tullessasi ensimmäiseen tapaamiseen varaa kela-kortti ja henkilöllisyystodistus mukaasi.

KAARINA

Lähivastaanotto

HUOM! En hoida lähivastaanotolla infektiopotilaita. Mikäli oireilet, voit lähettää minulle viestin, ja vaihtaa ajan videovastaanottoajaksi.

KOKO SUOMI

Videovastaanotto

Voit käydä videovastaanotollani asuessasi missä kunnassa tahansa. Käytössä on MS Teams ja VPN-suojaus. On mahdollista käydä myös toisinaan videovastaanotolla ja toisinaan lähivastaanotolla.

Yrityskoulutus, coaching ja työnohjaus (yritykset, yhteisöt, yhdistykset)

Coaching, työnohjaus ja koulutus

Työhyvinvoinnin  ja terveyden edistämisen koulutukset (koulutukset ryhmille ja yksilövalmennus)

Ratkaisukeskeinen coach (yksilö-coaching mm. johtamis- ja esimiestyön sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille)

Ratkaisukeskeinen työnohjaus Yksilö- tai pienryhmäohjausta potilas- ja asiakastyötä tekeville ammattilaisille (ratkaisukeskeisille psykoterapeuteille, psykologeille, sairaanhoitajille, sosiaalityöntekijöille, sosionomeille, terveydenhoitajille, lääkäreille ym.) Myös videovälitteinen työnohjausmahdollisuus.

Paikkakunnat: Turku ja Kaarina (sopimuksen mukaan muut paikkakunnat)                Lisätiedot: lotta.mankonen(a)medimental.fi tai jättämällä soittopyyntö

Koulutus- ja työkokemustaustani

Koulutus

 • Psykoterapeutti, lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto
  • Kela-oikeudet:
   • Yksilöpsykoterapia
   • Vanhempien ohjaus
   • Valvira-rekisteröintinumero: 40001571583
   • Ratkaisukeskeinen suuntaus
 • Valtiotieteiden maisteri, sosiologi, Turun yliopisto
 • Sosiaalitieteiden, terveydenhoidon ja sairaanhoidon opettaja, ammatillinen opettaja
 • Neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen suuntaus
 • Johtamisen erikoisammattitutkinto JET, painopistealueet henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Opetushallinnon tutkinto
 • Terveydenhoitaja
 • (Erikois)sairaanhoitaja – erikoissairaanhoidon alana leikkaus-anestesiahoito
 • Ylioppilastutkinto
 • Lisäkoulutuksia mm.
  • HOT-terapiakoulutus (hyväksymis- ja omistautumisterapia)
  • Painonhallintaryhmien ohjaaja -koulutus
  • Terveysliikunnan opettajien valmennusohjelma
  • Muita koulutuksia ja kursseja: valmentamiseen, työhyvinvointiin, didaktiikkaan, terveyspedagogiikkaan, työsuojeluun, työturvallisuuteen, mindfulnessiin, kognitiiviseen ergonomiaan ja johtamiseen liittyviä koulutuksia. 

Työkokemus

 • Psykoterapia ja mielenterveystyö
 • Opetus (terveyspedagogiikka, sosiologia, käyttäytymis- ja kasvatustieteelliset teemat) korkeakouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
 • Johtaminen ja esimiestyö
 • Suunnittelu- ja kehittämistyö
 • Monipuolinen työkokemustausta sairaaloista, avoterveydenhuollosta ja sosiaalialan hoitolaitoksista
 • Yrittäjä

Työskentelymenetelmistä ja -filosofiasta

Viitekehykseni on ratkaisukeskeinen (niin psykoterapiassa, kouluttamisessa, terveyden edistämisessä, coachauksessa kuin työnohjauksessakin).

Etsimme yhdessä voimavaroja, ja lähdemme kehittämään taitoja asikaslähtöisesti, asiakkaan toiveita kuunnellen ja kunnioittaen! Tästä johtuen jokaisesta työskentelyprosessista tulee hyvin yksilöllinen.

Työskentelemme tulevaisuuspainotteisesti, ja pyrimme etsimään elementtejä, jotka auttavat näkemään tulevaisuuden valoisampana ja myönteisempänä mahdollisuutena – kuitenkaan vaikeaa tai jopa traumaattista menneisyyttä ohittamatta. Kyse on ensisijassa uusien taitojen oppimisesta, omien vahvuuksiesi hyödyntämisestä ja uudenlaisten näkökulmien etsimisestä

Näen ihmisen kokonaisvaltaisesti eli holistisesti, jolloin eri osa-alueet ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Pyrimme parantamaan toimintakykyä sekä fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueita vahvistaen. Tässä hyödynnän monipuolista terveys-, sosiaali-, käyttäytymis- ja lääketieteen asiantuntemustani sekä työkokemustani.

Kokonaisterveyden ja toimintakyvyn kohentuessa sekä arjen sujuvoituessa ja rytmittyessä yleensä voimavarat lisääntyvät, ja ”kestävyys” työskennellä myös vaikeiden asioiden, tunteiden ja ongelmien parissa lisääntyy

Annan muutokselle ja ihmisenä kasvamiselle riittävästi aikaa. Yleensä rauhallisesti ja pienin askelin omaksuttu taito johtaa pysyvämpään muutokseen. Etsimme juuri itselle sopivia tapoja toteuttaa muutos.  Erehtyminen ja ”repsahtaminen” ovat usein osa taitojen oppimisprosessia, joten niistä ei kannata syyllistää itseään. 

Ryhmätyöskentelyssä hyödynnän vertaistukea ja yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä.

Psykoterapiassa omainen voi tulla mukaan ”tsemppaustiimiin” ja toisinaan  mukaan vastaanotolle, mikäli asiakas itse niin toivoo. 

Hyödynnän asiakkaan toiveiden mukaan esimerkiksi seuraavia menetelmiä:

 • Ratkaisukeskeisen psykoterapian menetelmiä
 • Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä
 • Luovien elementtien hyödyntämistä (kuten kuvallinen ilmaisu, valokuvat, narratiivinen kirjoittaminen, musiikki) 
 • Psykoedukaatiota
 • Terveyspedagogisia menetelmiä
 • Toiminnallisuutta, autenttisia (aitoja) ympäristöjä ja ilmiöoppimista
 • Rentoutusharjoituksia ja tietoisuustaitojen harjoittelua
 • Toiminnaohjaustaitojen kehittämistä ja arjessa selviytymisen käytäntöjen opettelua
 • Elämänfilosofista tai sosiologista pohdintaa
 • Altistusharjoituksia
 • Tunnetaitojen vahvistamista mm. korjaavien kokemusten avulla
 • HOT-terapiaan perustuvaa matriisia
 • Neuropsykiatrisiin ongelmiin sopivia valmentavia ja pedagogisia menetelmiä
 • Erilaisia psykiatriaan liittyviä mittareita
 • Itsemyötätunnon vahvistamismenetelmiä

Mielenkiintoni kohteita

 • sosiaalisten tilanteiden pelko
 • neuropsykiatriset häiriöt
 • masennus ja ahdistus
 • elintapamuutosprosessi, kokonaisterveyden edistäminen
 • painonhallinta ja bulimia
 • ammatinvalinta, ammatinvaihdon tarve ja uraohjaus
 • opiskeluun liittyvät ongelmat, opiskelussa tukeminen, opiskelumenetelmät
 • fyysiseen sairastumiseen sopeutuminen
 • elämäntilanteiden muutokset (vanhemmuudessa ja kasvatuksessa tukeminen, eläkkeelle siirtymiseen sopeutuminen)
 • arvomaailman ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen, tulevaisuuden suunnittelu
 • opiskeluun liittyvä stressioireilu
 • työssäjaksaminen, työhyvinvointi
 • elämänfilosofinen ja yhteiskuntafilosofinen pohdinta 
 • unettomuuden lääkkeetön hoito
 • vaikeat elämäntilanteet
 • itsetunto-ongelmat ja itsetunnon vahvistaminen
 • paniikkihäiriö
 • fobiat ja altistushoidot
 • kaksisuuntainen mielialanhäiriö (vain psykiatrin hoitosuhteessa / lääkitysseurannassa olevat asiakkaat)
 • voimauttava lyhytterapia tai pidempi kela-psykoterapia

• Kaarina • Turku • Parainen • Lieto • Raisio • Paimio • Yrityksen kotipaikka Kaarina • mobile 045 783 160 20 (soittopyyntö) • lotta.mankonen(a)medimental.fi

• Y-tunnus 2299083-4

Hinnoittelu ja peruutusehdot:

Psykoterapia:

 • 102,60 € / 45 min.
 • Kela-kuntoutuspsykoterapiassa omavastuu 45 €
 • 136 € / 60 min.
 • 171 € / 75 min.
 • 205,20 € / 90 min.
 • Kela-korvaus kuntoutuspsykoterapiassa: 57,60 €/45 min. ja 115,20 €/ 90 min.
 • Lausuntomaksu 50 € – 80 €
 • Maksumuistutus 5 €/kpl
 • Perintäasioista vastaa perintätoimisto.

Peruutukset viimeistään 48 tuntia ennen vastaanottoaikaa (kela-asiakkaat 24 t ennen). Peruuttamattomista ajoista laskutetaan normaali taksa (ei koske akuuttia sairaslomaa, joka todistettu). Kela ei korvaa tutustumiskäyntejä eikä omaa osuuttaan peruuttamattomista kela-käynneistä. Sekä palveluntuottaja että asiakas pyrkivät ilmoittamaan tulevista muutoksista kuitenkin jo välittömästi ne tietäessään (sairasloma, loma, matkat, täydennyskoulus jne.)

Coaching, tilauskoulutukset ja työnohjaus:

Hinnat: Kysy tarjousta räätälöidystä kokonaisuudesta sähköpostitse!

Kategoriat: Etusivu | Avainsanoina , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Kommentit pois päältä artikkelissa Medi-Mental