Mielenkiintoni kohteita

• Sosiaalisten tilanteiden pelko

• Neuropsykiatriset häiriöt (ADHD, ADD, asperger)

• Masennus 

• Ahdistus 

• Elintapamuutosprosessi ja kokonaisterveyden edistäminen

• Painonhallinta ja bulimia

• Ammatinvalinta, ammatinvaihdon tarve ja uraohjaus

• Opiskeluun liittyvät ongelmat, opiskelussa tukeminen, opiskelumenetelmät

• Fyysiseen sairastumiseen sopeutuminen

• Elämäntilanteiden muutokset (mm. vanhemmuudessa ja kasvatuksessa tukeminen)

• Arvomaailman ja elämän merkityksellisyyden tutkiminen, tulevaisuuden suunnittelu

• Opiskeluun liittyvä stressioireilu 

• Vaativa persoonallisuus

• Työssäjaksaminen, työhyvinvointi, työuupumus

• Elämänfilosofinen ja yhteiskuntafilosofinen (sosiologinen) pohdinta

• Unettomuuden lääkkeetön hoito

• Vaikeat elämäntilanteet

• Itsetunto-ongelmat ja itsetunnon vahvistaminen

• Paniikkihäiriö

• Fobiat ja altistushoidot

• Kaksisuuntainen mielialanhäiriö (vain psykiatrin lääkitysseurannassa olevat asiakkaat)

• Voimauttava lyhytterapia tai pidempi kela-psykoterapia