Koulutus- ja työkokemustaustastani

Koulutus


Tutkinnot

 Psykoterapeutti

   Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

           Kela-oikeudet:

           Yksilöpsykoterapia

                  Vanhempien ohjaus

                  Valvira-rekisteröintinumero: 4000157158   

                  Ratkaisukeskeinen suuntaus (integratiivinen)

 valtiotieteiden maisteri, Sosiologi, Turun yliopisto

 Sosiaalitieteiden, terveydenhoidon ja sairaanhoidon opettaja

   Haaga-Helian ammatillinen opettajakorkeakoulu

 Neuropsykiatrinen valmentaja

• Johtamisen erikoisammattitutkinto JET

      Henkilöstöjohtaminen ja työhyvinvoinnin johtaminen

Opetushallinnon tutkinto Opetushallitus

      Rehtoripätevyys 

 Terveydenhoitaja

 (Erikois)sairaanhoitaja

    Erikoistumisala: leikkaus-anestesia-, akuutti- ja tehohoito

 Ylioppilastutkinto


Muut koulutukset

• HOT-terapiakoulutus (hyväksymis- ja omistautumisterapia)

• Painonhallintaryhmien ohjaaja -koulutus

• Terveysliikunnan opettajien valmennusohjelma

Muita alan kursseja ja täydennyskoulutuksia: 

Valmentamiseen, coachingiin, työhyvinvointiin, didaktiikkaan, terveyspedagogiikkaan, työsuojeluun, työturvallisuuteen, mindfulnessiin, kognitiiviseen ergonomiaan, liikuntafysiologiaan, aivoterveyteen ja johtamiseen liittyviä koulutuksia.


Työkokemus

• Psykoterapia ja mielenterveystyö

 Opetustyö yliopistoissa ja aikuiskoulutuksessa

  (Opetuskokemus: terveyspedagogiikka, sosiologia, psykologia, psykoterapia, kasvatus ja henkilöstön kehittäminen)

• Johtaminen ja esimiestyö

• Suunnittelu- ja kehittämistyö

• Monipuolista työkokemusta sairaaloista, avoterveydenhuollosta ja sosiaalialan laitoksista

• Yrittäjä